Wspomnienie o Zasłużonych dla Powiatu Olkuskiego

Jak co roku, z nadejściem 1 listopada, nasze myśli zwracają się ku tym, którzy odeszli. To czas, kiedy wspominamy naszych bliskich, ale także tych, którzy swoim życiem i działalnością zapisali się na kartach historii naszego regionu. Wśród nich są postacie, które swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniły się do rozwoju współczesnego Powiatu Olkuskiego.

Szczególnie wspominamy byłych starostów: Janusza Bargieła i Leszka Konarskiego. Ich wkład w rozwój naszego powiatu jest nieoceniony. Odeszli od nas także: przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Węgrzyn i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Gardeła, wicestarosta Jerzy Górnicki. Przez wiele lat wszystkie te osoby pełniły swoje funkcje z niezwykłym zaangażowaniem i pasją. Ich pamięć żyje nadal w sercach wszystkich, którzy mieli okazję z nim współpracować.

Wspominamy wszystkich zmarłych powiatowych radnych oraz pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego i podległych jednostek. Każdy z nich na swój sposób przyczynił się do rozwoju Powiatu Olkuskiego. Składamy im hołd. Ich pamięć żyje w naszych sercach i myślach.

Wieczny odpoczynek…

Bogumił Sobczyk - Starosta Olkuski

Paulina Polak - Wicestarosta Olkuska


Drukuj