Radni Rady Powiatu podczas XXXVIII Sesji Rady Powiatu

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXVIII SESJI RADY POWIATU

Zachęcamy do zapoznania się z listą uchwał podjętych na XXXVIII sesji Rady Powiatu w Olkuszu.

  1. Uchwała nr XXXVIII/331/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/287/2021 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
  2. Uchwała nr XXXVIII/332/2022 w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Olkuski kredytu długoterminowego.
  3. Uchwała nr XXXVIII/333/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/290/2021 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2022 rok.
  4. Uchwała nr XXXVIII/328/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2021
  5. Uchwała nr XXXVIII/329/2022 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olkuszu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2021.
  6. Uchwała nr XXXVIII/330/2022 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022 rok.
  7. Uchwała nr XXXVIII/327/2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olkuszu

Drukuj