Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Pomoc społeczna i wyrównywanie szans rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej"

Zarząd Powiatu w Olkuszu 22 czerwca 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i powierzył, przy uwzględnieniu rekomendacji Komisji konkursowej realizację zadania publicznego pn. ,,Pomoc społeczna i wyrównywanie szans rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej":

1) Olkuskiemu Stowarzyszeniu PROGRES, przyznając środki na realizację zadania w kwocie: 6.500,00 PLN,

2) Stowarzyszeniu ,,Pro Psyche" na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Olkuszu, przyznając środki na realizację zadania w kwocie: 5 000,00 PLN,

3) Stowarzyszeniu WioskoSfera, przyznając środki na realizację zadania w kwocie: 3.500,00 PLN.


 Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą w tej sprawie


Drukuj