Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktów NPP i NPO

Wykaz podmiotów, którym zostanie udzielona dotacja z budżetu Powiatu Olkuskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku:

1. Stowarzyszenie Dobroczynne „RES SACRA MISER", 32-332 Bukowno ul. Kolejowa 30 
- punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Bukowno;

2. Stowarzyszenie Dobroczynne „RES SACRA MISER”, 32-332 Bukowno ul. Kolejowa 30 
- punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gminie Klucze;


Uchwała Nr 652/50/2023 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 


Drukuj