Aktualizacja bazy danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Starosta Olkuski informuje, że w związku z aktualizacją oprogramowania do prowadzenia bazy danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- od dnia 01.12.2023 r. do dnia 05.12.2023 r. nastąpi przerwa:

1) w bezpośredniej obsłudze klientów Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, załatwiających sprawy związane z udostępnianiem:

- wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,

- kopii materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

zamawianych w dniach wymienionych powyżej (obsługa klientów związana z odbiorem materiałów zamówionych i przygotowanych w dniach wcześniejszych nie ulega zmianie);

2) w elektronicznej obsłudze klientów Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, załatwiających sprawy poprzez e-usługi, realizowane przy użyciu powiatowych geodezyjnych portali: Portal Geodety, Portal Interesanta, Portal Rzeczoznawcy, Portal Projektanta, Narada Koordynacyjna.


Drukuj