next
pause
play
prev

Wsparcie nauczycieli

Jednym z celów projektu "Inwestujemy w zawodowców - rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim" jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych. W związku z powyższym proponujemy Państwu wsparcie w postaci:
  1. Refundacji kosztów studiów podyplomowych
  2. Refundacji kosztów kursów i szkoleń
  3. Praktyki w przedsiębiorstwach

AKTUALNOŚCI

1.03.2018 r.

Szanowni Państwo,
w ramach projektu "Inwestujemy w zawodowców - rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim", rozpoczynamy rekrutację nauczycieli na wsparcie w postaci refundacji kosztów studiów podyplomowych oraz szkoleń. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.

Studia podyplomowe dla nauczycieli
a. przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych
b. Podnoszące kwalifikacje w zakresie tematyki związanej z nauczanym przedmiotem

Z uwagi na to, że wybory nauczycieli są indywidualne będą oni brali udział w studiach podyplomowych otwartych dla wszystkich kandydatów. Ich koszt będzie nauczycielowi refundowany, po jego ukończeniu i przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku i ukończenie studiów.

Kursy i szkolenia dla nauczycieli -  w zakresie tematyki związanej z nauczanym przedmiotem. Nauczyciele będą wybierać kurs/szkolenie, które uważają za najlepsze. Tym samym wybiorą oni podmiot realizujący szkolenie. Koszt kursu będzie nauczycielowi refundowany, po jego ukończeniu i przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku i ukończenie kursu.