next
pause
play
prev

Stypendia dla uczniów zdolnych

Pomoc stypendialna przeznaczona będzie dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Wypłacana będzie miesięcznie w wysokości 600. zł. Stypendium może być wykorzystane przez ucznia na cele edukacyjne. Uczeń będzie mógł otrzymywać stypendium przez okres 10 miesięcy od września do czerwca. W tym czasie będzie objęty opieką nauczyciela, który będzie monitorował jego osiągnięcia edukacyjne.