next
pause
play
prev

Kursy i zajęcia dodatkowe


Celem głównym projektu "Inwestujemy w zawodowców - rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim" jest podniesienie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych zwiększające ich szanse na zatrudnienie po zakończeniu edukacji, poprzez utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych oraz rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Olkuskiego.

Jedną z form wsparcia oferowaną uczniom są kursy i szkolenia zawodowe oraz interdyscyplinarne realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Kształcenia Ustawicznego w Olkuszu oraz zewnętrzne firmy szkoleniowe. W ofercie projektu znajdują się m.in: kurs prawa jazdy kat B, kurs spawacz MAG 135,kurs Operator wózków widłowych,kurs operator koparko-ładowarki, kurs Tworzenie stron internetowych, kurs pilota wycieczek,kurs animatora czasu wolnego, kurs autoCAD, kurs manicure,kurs Sieci komputerowe, kurs Asystent BHP, kurs obsługi programu Photoshop, kurs baristyczny, kurs obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych, kurs obsługi systemów rezerwacyjnych, prawo jazdy kat. T, kurs Robotyki i programowania urządzeń mechatronicznych oraz wiele innych.

Prócz kursów uczniowie będą mogli korzystać z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających z przedmiotów zawodowych. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli uczących w szkołach, w małych 8-osobowych grupach. Uczniowie otrzymają materiały edukacyjne. Zajęci odbywać się będą przez cały rok szkolny i będą realizowane w wymiarze 30 godzin na grupę.

Nowym rozwiązaniem są ścieżki zawodowe. Są one kompleksową formą wspierania ucznia, przez cały okres jego pobytu w szkole. Uczeń objęty tą formą wsparcia spotyka się z doradcą zawodowym kilka razy w ciągu cyklu ścieżki (min. 2, max. 4 razy). Spotkania obejmują badanie kompetencji i preferencji ucznia, ustalenie celów jego edukacji oraz utworzenie ścieżki zawodowej, która obejmuje wszystkie działania (formy wsparcia) mające doprowadzić do osiągnięcia przyjętych celów. Spotkania z doradcą zawodowym w większości odbywają się indywidualnie. Nie mniej jednak doradca poprowadzi również zajęcia w małych (max. 10) osobowych grupach na temat przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, przebiegu rozmów o pracę itp.

AKTUALNOŚCI

18.06.2018 r. Rozpoczynamy rekrutację na kursy, ścieżki zawodowe oraz zajęcia dodatkowe.

Informujemy, że  inspektor ochrony danych osobowych zostanie wyznaczony w terminie zgodnym z art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000). Bliższych informacji udziela Pan Marek Cieślik adres mailowy: abi@sp.olkusz.pl. Dane inspektora ochrony danych osobowych zostaną udostępnione w na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”, ul. Fr. Nullo 32, 32-300 Olkusz, tel. (32) 6430692, e-mail: projekty.spolkusz@gmail.com.