Ręka z plastrem i kroplą krwi

Akcje Honorowego Krwiodawstwa

Zdrowie Odsłony: 3953

Starostwo Powiatowe w Olkuszu wspólnie Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie organizuje cykliczne Akcje Honorowego Krwiodawstwa. Sprawdź szczegóły:

Kiedy

9 maja  2022 r., godz. 9:00 - 12:00

23 maja  2022 r., godz. 9:00 - 12:00

13 czerwca 2022 r., godz. 9:00 - 12:00

27 czerwca 2022 r., godz. 9:00 - 12:00

11 lipca 2022 r., godz. 9:00 - 12:00

25 lipca 2022 r., godz. 9:00 - 12:00

8 sierpnia 2022 r.godz. 9:00 - 12:00

22 sierpnia 2022 r., godz. 9:00 - 12:00

5 września 2022 r., godz. 9:00 - 12:00

19 września 2022 r., godz. 9:00 - 12:00

3 października 2022 r., godz. 9:00 - 12:00

17 października 2022 r., godz. 9:00 - 12:00

31 października 2022 r., godz. 9:00 - 12:00

14 listopada 2022 r., godz. 9:00 - 12:00

5 grudnia 2022 r., godz. 9:00 - 12:00

19 grudnia 2022 r., godz. 9:00 - 12:00

 


Gdzie

Krwiodawców zapraszamy do sali konferencyjnej (poziom 2) Starostwa Powiatowego w Olkuszu, przy ul. Mickiewicza 2.


Kto może oddać krew

Zgłaszający się do oddania krwi (18 – 65 lat) powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL:

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.

Kandydat na dawcę krwi musi posiadać nr PESEL oraz powinien posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu, który umożliwi mu bez udziału osób trzecich samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i wypełnienie go. Kandydat na dawcę nie może być po spożyciu alkoholu minimum 24 godziny przed oddaniem krwi.

Oddawanie krwi jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym dla Dawcy z uwagi na stosowanie w trakcie pobierania krwi wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. O wszelkich wątpliwościach dotyczących swojego zdrowia należy powiadomić lekarza kwalifikującego do oddania krwi, a także oddać mu osobiście wypełniony Kwestionariusz dla Krwiodawcy zawierający pytania o przeszłość chorobową oraz prowadzony tryb życia kwalifikowanego kandydata.

Osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, oraz pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do tych zajęć nie wcześniej niż 12 godz. po oddaniu krwi.

Źródło: www.rckik.krakow.pl


 Kto nie może oddać krwi

Liczymy na Twoją uczciwość i prawdomówność.

Źródło: www.rckik.krakow.pl

Drukuj