Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Milonki, Podchybie, Trzyciąż

Powiat Olkuski (z wyłączeniem Miasta i Gminy Wolbrom) zrealizował zadanie pn.:„Wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Milonki, Podchybie, Trzyciąż - jednostka ewidencyjna Trzyciąż”.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Milonki, Podchybie, Trzyciąż - jednostka ewidencyjna Trzyciąż

Całkowita wartość zadania wynosi: 148 830,00 zł.

Zadanie współfinansowane jest z budżetu państwa w ramach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii w kwocie : 148 830,00 zł.

Zakres zadnia pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Milonki, Podchybie, Trzyciąż - jednostka ewidencyjna Trzyciąż obejmuje wykonanie prac związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, wyłożenie do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, zasilenie bazy danych EGiB wynikami prac modernizacyjnych oraz harmonizacja bazy danych EGiB z bazami danychGESUT i BDOT500

Przedmiot zadania obejmuje: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Milonki, Podchybie, Trzyciąż - jednostka ewidencyjna Trzyciąż.

Tablica informacyjna projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Milonki, Podchybie, Trzyciąż


Drukuj