next
pause
play
prev

Zalecenia dla Mieszkańców

PODEJRZEWASZ U SIEBIE KORONAWIRUSA?                                               
 

Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:
  • w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
  • masz podwyższoną temperaturę,
  • kaszlesz i masz duszności.
     

MASZ OBJAWY I WRÓCIŁEŚ Z REGIONU, W KTÓRYM WYSTĘPUJE KORONAWIRUS?
 

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak:
gorączka, kaszel, duszności lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:

  • bezzwłocznie powiadom telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olkuszu

 

tel.: 32 754 57 20
tel. alarmowy: 506 197 234


lub
  • zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego


Lista szpitali zakaźnychMASZ OBJAWY, ALE NIE BYŁEŚ W REGIONIE, W KTÓRYM WYSTĘPUJE KORONAWIRUS I NIE MIAŁEŚ KONTAKTU Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ?


Stosuj podstawowe zasady ochrony, gdy kaszlesz i kichasz, oraz higieny rąk. Pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia. 
W przypadku wątpliwości skontaktuj się z właściwym dla siebie lekarzem POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) lub infolinią NFZ:


Całodobowa infolinia NFZ
800 190 590 

 


KWARANTANNA - SPRAWDŹ NA CO MOŻESZ LICZYĆ?

[ŹRÓDŁO: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/na-co-moga-liczyc-osoby-objete-kwarantanna-sprawdz]

 

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc.

Co możesz zrobić?

Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz. W tym szczególnym okresie ośrodki pomocy społecznej powinny skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym - szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić sobie same.

Uwaga! Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy społecznej.

Policjant pomoże!

Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy przebywasz w domu, szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej.

Ważne! Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą w miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii.

Ciepły posiłek w domu

W sytuacji, kiedy osoba  starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina - nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina.

Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe dla Ciebie.

Potrzebujesz pomocy psychologa?

Zadzwoń do właściwego ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie. Wszystkie telefony znajdziesz tutaj

Uwaga! Osoby po leczeniu szpitalnym wymagającym choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych powinny mieć usługi przyznane w trybie pilnym.