next
pause
play
prev

KORONAWIRUS

Ponizej prezentujemy aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje, jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.

20 marca 2020 r. wprowadzone zostały kolejne kroki w ramach profilaktyki w walce z koronawirusem SARS-COV-2 wywołującym chorobę Covid-19:


STAN EPIDEMII

Najważniejszym jest wprowadzenie w kraju STANU EPIDEMII, dającego dodatkowe uprawnienia organom rządzącym:
W zarządzaniu personelem medycznym.
Do wprowadzania ograniczeń w gromadzeniu i przemieszczaniu się obywateli.
W funkcjonowaniu instytucji i zakładów pracy.
Do wprowadzenia ograniczeń w obrocie i używaniu określonych przedmiotów i produktów.
Do wydawania nakazów udostępniania nieruchomości oraz środków transportu do działań przeciwepidemicznych.


ZAWIESZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH

Wydłużony został okres zawieszenia zajęć w szkołach i na uczelniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.
W tym czasie uczniowie i studenci mają obowiązek realizowania podstawy programowej poprzez lekcje online, a nauczyciele możliwość oceniania i klasyfikowania na podstawie wyników pracy zdalnej uczniów.


NOWE ZASADY KWARANTANNY

Została zwiększona kara za nieprzestrzeganie kwarantanny z 5 000,00 zł do 30 000,00 zł. Ma to skutecznie egzekwować przestrzeganie nałożonej na obywateli kwarantanny. W celu ułatwienia obywatelom funkcjonowania na kwarantannie oraz służbom kontroli osób na niej przebywających, wprowadzono do użytku dedykowaną aplikację. Więcej informacji na temat aplikacji tutaj


PRZEKSZTAŁCENIE SZPITALI NA ”JEDNOIMIENNE”

Prognozując znaczny przyrost osób wymagających pomocy medycznej w warunkach szpitalnych w każdym województwie wyznaczono przynajmniej jeden szpital „jednoimienny”, który w całości będzie szpitalem zakaźnym, zajmującym się jedynie przypadkami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Lista szpitali jednoimiennych jest aktualizowana na bieżąco i publikowana na stronie: https://www.gov.pl/