next
pause
play
prev

Wydział Organizacyjny

Dyrektor
Edyta Sarwa

Adres
Mickiewicza 2,
32-300 Olkusz

Pokoje:
004 (Niski parter), 015 (Niski parter), 116 (Parter), 206 (I piętro), 208 (I piętro), 313 (II piętro)

Fax:
+48 32 643 04 90

Telefony:
+48 (32) 643 04 14 (Kancelaria Ogólna)
+48 (32) 647 88 00 (Referat Kadr i Szkoleń)
+48 (32) 643 08 36 (Obsługa Informatyczna)
+48 (32) 647 67 01 (Obsługa Informatyczna)
+48 (32) 647 66 11 (Archiwum)
+48 (32) 647 88 51 (Referat Gospodarowania Mieniem)
+48 (32) 647 87 70 (Referat Gospodarowania Mieniem)
+48 (32) 647 87 86 (Konserwatorzy)

Zadania
Do zadań Wydziału należy organizacja pracy oraz zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w szczególności:
- prowadzenie spraw kadrowych pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
- planowanie i realizacja funduszu płac,
- obsługa sekretarska i organizacyjna Starosty i Wicestarosty,
- obsługa kancelaryjna Starostwa,
- prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa,
- koordynowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
- koordynacja i nadzór nad realizacją przepisów ustawy o ochronie, danych osobowych,
- prowadzenie archiwum zakładowego,
- prowadzenie centralnego rejestru umów i zarządzeń Starosty,
- obsługa informatyczna Starostwa,
- nadzór i koordynacja nad Biuletynem Informacji Publicznej,
- wykonywanie obowiązków i uprawnień wynikających w trwałego zarządu nieruchomości Starostwa; administrowanie budynkami, zapewnienie właściwej eksploatacji i bezpieczeństwa budynków.
- przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru.

POBIERZ WNIOSKI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ