next
pause
play
prev

Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Marian Adamczyk

Adres:
Mickiewicza 2,
32-300 Olkusz

Pokój:
001 (Niski parter)

Kontakt
telefon: +48 (32) 647 88 36
e-mail: bhp@sp.olkusz.pl

Zadania
Do zadań Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy organizowanie, kierowanie, koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników, stałą poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracowywanie i realizowanie planów szkolenia w zakresie BHP, p.poż. i ewakuacji.