next
pause
play
prev

Referat Biura Rady

Kierownik

Renata Wiśniewska

Adres
Mickiewicza 2,
32-300 Olkusz

Pokój:
201 (I piętro)

Kontakt
Telefon: +48 (32) 643 12 21
Fax: +48 (32) 647 87 81
E-mail: biurorady@sp.olkusz.pl

Zadania
Do zadań referatu należy zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady, poprzez:
a) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla prac Rady i komisji Rady,
b) protokołowanie obrad Rady i komisji Rady,
c) obsługę kancelaryjno - biurową Rady i komisji Rady,
d) prowadzenie rejestrów uchwał Rady, w tym aktów prawa miejscowego, wniosków i opinii komisji Rady, wniosków, interpelacji i zapytań radnych,
e) przekazywanie podjętych uchwał Rady do Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej, publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz do umieszczania na stronach BIP i Starostwa,
f) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
g) prowadzenie rejestru skarg wpływających do Rady.