next
pause
play
prev

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Przewodnicząca

Ilona Mączka

Adres
Piłsudskiego 21,
32-300 Olkusz

POBIERZ WNIOSKI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Kontakt
Telefon: +48 (32) 647 88 20
E-mail: orzecznictwo@sp.olkusz.pl

Zadania
Do zadań zespołu należy:
1) realizowanie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
2) współdziałanie z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

a) pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych – zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wydawanych orzeczeniach,
b) toczących się postępowań przed organami rentowymi i instytucjami realizującymi ubezpieczenia społeczne.

3) wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,

4) prowadzenie Krajowego Rejestru Osób Orzekanych o Niepełnosprawności.