next
pause
play
prev

Audytor Wewnętrzny

Joanna Kałużna

Adres:
Mickiewicza 2,
32-300 Olkusz

Pokój:
302 (II piętro)

Kontakt
telefon: +48 32 647 66 70
e-mail: audytor@sp.olkusz.pl

Zadania
Do zadań Audytora Wewnętrznego należy:
1) dostarczanie Staroście i Zarządowi w oparciu o ocenę systemów zarządzania i kontroli, racjonalnego zapewnienia, że Starostwo i jednostki organizacyjne Powiatu działają prawidłowo,
2) sporządzanie niezależnej i obiektywnej oceny istniejących procesów, systemów oraz prowadzenie działań doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Starostwa i jednostek organizacyjnych,
3) opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego i sprawozdania z wykonania planu za rok poprzedni,
4) ocena adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli zarządczej.