next
pause
play
prev

Wybory samorządowe 2018


Dokumenty związane ze zgłoszeniem listy kandydatów do Rady Powiatu.


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.


Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października 2018r. - wynika z Rozporządzenia premiera, opublikowanego we wtorek w Dzienniku Ustaw. Druga tura wyborów odbędzie się 4 listopada. Głosować będzie można w godzinach 7.00 - 21.00.