next
pause
play
prev

Rada powiatu

Małgorzata Węgrzyn
Przewodniczący Rady Powiatu
Okręg wyborczy nr 2
Komisja Budżetowa, Komisja ds. Promocji i Ochrony Zdrowia

Dariusz Rzepka
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Okręg wyborczy nr 1
Komisja Budżetowa, Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Administracji

Sławomir Sztaba
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Okręg wyborczy nr 3
Komisja Budżetowa, Komisja ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisja ds. Pomocy Społecznej, Komisja Mieszkaniowa

Piotr Gamrot
Okręg wyborczy nr 3
Komisja ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, Komisja Rewizyjna

Agnieszka Gołembiowska-Karoń
Okręg wyborczy nr 3
Komisja ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, Komisja Rewizyjna

Robert Herzyk
Okręg wyborczy nr 1
Komisja ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisja ds. Pomocy Społecznej

Ryszard Januszek
Okręg wyborczy nr 4
Komisja Budżetowa, Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu

Łukasz Kmita
Okręg wyborczy nr 1
Komisja Budżetowa, Komisja ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Administracji

Robert Kozłowski
Okręg wyborczy nr 3
Komisja ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisja ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Administracji, Komisja Mieszkaniowa

Mateusz Liszka
Okręg wyborczy nr 4
Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Administracji, Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, Komisja Rewizyjna

Jan Łaksa
Okręg wyborczy nr 3
Komisja Budżetowa, Komisja ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Komisja ds. Promocji i Ochrony Zdrowia

Robert Nielaba
Okręg wyborczy nr 4
Komisja Budżetowa, Komisja ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki

Jan Orkisz
Okręg wyborczy nr 1
Komisja ds. Promocji i Ochrony Zdrowia, Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, Komisja ds. Pomocy Społecznej

Jacek Piotr Osuch
Okręg wyborczy nr 1
Komisja Budżetowa, Komisja ds. Promocji i Ochrony Zdrowia, Komisja ds. Pomocy Społecznej

Paweł Piasny
Okręg wyborczy nr 1
Komisja ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Administracji

Łukasz Piątek
Okręg wyborczy nr 1
Komisja Budżetowa, Komisja Rewizyjna, Komisja ds. Pomocy Społecznej

Tadeusz Posełek
Okręg wyborczy nr 3
Komisja Rewizyjna

Andrzej Ryszka
Okręg wyborczy nr 1
Komisja Rewizyjna

Barbara Rzońca
Okręg wyborczy nr 4
Komisja ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, Komisja ds. Pomocy Społecznej, Komisja Mieszkaniowa

Józef Stach
Okręg wyborczy nr 1
Komisja ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Administracji, Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu

Zdzisława Szczygieł
Okręg wyborczy nr 1
Komisja ds. Promocji i Ochrony Zdrowia, Komisja Rewizyjna, Komisja ds. Pomocy Społecznej

Kazimierz Ściążko
Okręg wyborczy nr 2
Komisja Budżetowa, Komisja ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej

Marek Świerczek
Okręg wyborczy nr 2
Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Administracji, Komisja ds. Promocji i Ochrony Zdrowia, Komisja ds. Pomocy Społecznej