next
pause
play
prev

Rada powiatu

Jacek Piotr Osuch
Przewodniczący Rady Powiatu
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Komisja ds. Pomocy Społecznej, Komisja ds. Promocji i Ochrony Zdrowia

Barbara Rzońca
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Klub Radnych OdNowa
Komisja Budżetowa, Komisja ds. Pomocy Społecznej, Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu

Robert Kozłowski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Klub Radnych OdNowa
Komisja ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Administracji

Tomasz Bargieł
KKW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Komisja ds. Promocji i Ochrony Zdrowia, Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Administracji

Krzysztof Dąbrowski
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Komisja ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisja ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu

Marta Dziura
KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Olkuskiego
Komisja ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki (Wiceprzewodnicząca), Komisja ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Administracji

Piotr Gamrot
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Komisja Budżetowa, Komisja ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu


Agnieszka Gołembiowska-Karoń
Klub Radnych OdNowa
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Rewizyjna (Wiceprzewodnicząca), Komisja ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej (Przewodnicząca)

Barbara Haberka
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Administracji, Komisja Rewizyjna, Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu (Przewodnicząca)

Robert Herzyk
KWW Porozumienie dla Ziemi Olkuskiej
Komisja ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisja ds. Pomocy Społecznej, Komisja ds. Promocji i Ochrony Zdrowia (Przewodniczący)

Wanda Klimek
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetowa, Komisja ds. Edukacji i Kultury Fizycznej i Turystyki (Przewodnicząca)

Krystyna Kowalewska
KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Olkuskiego
Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetowa (Wiceprzewodnicząca), Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu

Michał Mrówka
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Komisja Rewizyjna (Przewodniczący), Komisja ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu

Grzegorz Nocoń
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Budżetowa (Przewodniczący), Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Administracji (Wiceprzewodniczący)

Jan Orkisz
Klub Radnych OdNowa
Komisja ds. Promocji i Ochrony Zdrowia, Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu

Paweł Piasny
Klub Radnych OdNowa
Komisja Budżetowa, Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu

Paulina Polak
KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Olkuskiego
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (Wiceprzewodnicząca), Komisja ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisja ds. Pomocy Społecznej

Paweł Rykała
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Administracji (Przewodniczący), Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej

Bogumił Sobczyk
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Komisja ds. Pomocy Społecznej, Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Administracji, Komisja ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki

Rafał Solecki
KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Olkuskiego
Komisja ds. Pomocy Społecznej (Wiceprzewodniczący), Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, Komisja ds. Promocji i Ochrony Zdrowia

Józef Stach
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (Przewodniczący), Komisja Budżetowa, Komisja ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej

Zdzisława Szczygieł
Klub Radnych OdNowa
Komisja ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Komisja ds. Pomocy Społecznej (Przewodnicząca), Komisja ds. Promocji i Ochrony Zdrowia (Wiceprzewodnicząca)


Kamil Wołek
KWW Kukiz' 15
Komisja Budżetowa, Komisja ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisja ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej (Wiceprzewodniczący)