next
pause
play
prev

Aktualności

21.01.2020

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ujkowie Nowym gmina Bolesław, oznaczonej jako działka nr 795/3 o pow. 0,6808,  poprzez udzielenie TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, działającej za pośrednictwem TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42 – 500 Będzin w imieniu której występuje ustanowiony pełnomocnik, zezwolenia na :

-          wejście w teren działki nr 795/3 w celu wykonania robót budowlano–montażowych związanych z przebudową energetycznej sieci napowietrznej nN, na którą składają się : budowa sieci kablowej (ziemnej) nN o dł. około 1,3 m,budowa sieci napowietrznej nN o dł. około 27 m, budowa stanowiska słupowego nN na żerdzi wirowanej typu E, demontaż istniejącej sieci napowietrznej nN o dł. 27 m, demontaż istniejącego
stanowiska słupowego,

-          wejście na nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, konserwacją i usuwaniem awarii ww. sieci energetyczne
powrót do listy