next
pause
play
prev

Aktualności

25.11.2020

XXII Sesja Rady Powiatu w Olkuszu

Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu w Olkuszu 30.11.2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
 4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2020 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2020 rok (środki z Funduszu Pracy).
 7. Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań w 2020 roku.
 8. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Olkuszu w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze, nadania im statutów oraz ich wspólnej obsługi administracyjnej i organizacyjnej.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 11. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, odcinaka drogi położonego na terenie Gminy Wolbrom, w skład której wchodzi ciąg ulic: Nowa, Mariacka, Miechowska, stanowiącego poprzednio odcinek drogi wojewódzkiej numer 783.
 12. Rozpatrzenie skargi złożonej na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Olkuszu.
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności
   i wyników kontroli zleconych przez Radę Powiatu w Olkuszu w 2020 roku.
 14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 15. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
 16. Omówienie aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Olkuskim przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu oraz Starostę Olkuskiego.
 17. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Zakończenie XXII sesji.
powrót do listy