next
pause
play
prev

Aktualności

07.11.2019

XIII sesja Rady Powiatu w Olkuszu – zawiadomienie

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1868), Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Osuch zwołuje na dzień 12 listopada 2019 roku na godzinę 13:30 sesję Rady Powiatu w Olkuszu w sali obrad Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 2.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji w dniu 30.10.2019r.
4. Omówienie kwestii dotyczących zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1078K w km od 0+000 do 2+846 w miejscowości Osiek-Powiat Olkuski” dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
5. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie XIII sesji.
 
powrót do listy