next
pause
play
prev

Aktualności

28.10.2019

XII sesja Rady Powiatu w Olkuszu – zawiadomienie


Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1868), Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Osuch zwołuje na dzień 30 października 2019 roku na godzinę 15:00 sesję Rady Powiatu w Olkuszu w sali obrad Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 2.
Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji w dniu 30.09.2019r.
 4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 27.03.2019r. w sprawie podziału środków PFRON przyznanych na realizację zadań w roku 2019.
 7. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Fundacji „Bezpieczny Powiat Olkuski”.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
 9. Projekt uchwały w sprawie wspierania i finansowania rozwoju sportu.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/135/2011 z dnia 21.12.2011r. Rady Powiatu w Olkuszu dotyczącej diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu w Olkuszu.
 11. Rozpatrzenie petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 12. Roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Powiatu Olkuskiego w 2018 roku z zakresu nadzoru wodnego.
 13. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Zakończenie XII sesji.
powrót do listy