next
pause
play
prev

Aktualności

04.07.2019

X sesja Rady Powiatu w Olkuszu – zawiadomienie

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1868), Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Osuch zwołuje na dzień 10 lipca 2019 roku na godzinę 15:00 sesję Rady Powiatu w Olkuszu w sali obrad Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 2.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego.
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
7. Projekt uchwały w sprawie odwołania delegata-przedstawiciela Powiatu Olkuskiego do reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski.
8. Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata-przedstawiciela Powiatu Olkuskiego do reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski.
9. Projekt uchwały w sprawie odwołania delegata Powiatu Olkuskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
10. Projekt uchwały w sprawie desygnowania delegata Powiatu Olkuskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Sprawy bieżące.
14. Zakończenie X sesji.powrót do listy