next
pause
play
prev

Aktualności

28.06.2018

Sprzedaż nieruchomości - zawiadomienie Starosty

Starosta Olkuski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ) zawiadamia o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej w Olewinie, składającej się z działek nr 109/2 o pow. 0,0640 ha i nr 110/2 o pow. 0,0600 ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr KR1O/00077333/7 jako własność Skarbu Państwa.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zespołu działalności gospodarczej w rejonie wsi Olewin zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28.05.1998 roku Nr LI/406/98 nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem P opisanym jako teren tereny działalności gospodarczej typu przemysłowego.
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. Cena wywoławcza przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości ustalona została na kwotę 95.000,00 PLN ( słownie : dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy ). Cena sprzedaży nieruchomości zwiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia,
  2. 2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Osoby korzystające z prawa pierwszeństwa nabywają nieruchomość w trybie bezprzetargowym. Olkusz, dnia 28.06.2018 roku.

powrót do listy

Kalendarium

Luty 2019
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Nd
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
wszystkie wydarzenia