next
pause
play
prev

Aktualności

22.06.2018

Rozdanie nagród Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu

W dniu 20 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Olkuszu odbyło się uroczyste wręczenie nagród Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu za 2017 rok.
Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu (zał. do Uchwały Nr VI/ 47/ 2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015r.) złożyło 57 podmiotów do tego upoważnionych:

 • 8 wniosków dla zawodników z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Judo Wolbrom” w Wolbromiu,
 • 6 wniosków dla zawodników i 3 wnioski dla trenerów z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” w Olkuszu,
 • 9 wniosków dla zawodników i 1 wniosek dla trenerów z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Samuraj Bukowno” w Bukownie,
 • 11 wniosków dla zawodników i 3 wnioski dl trenerów z Ludowego Klubu Sportowego „Kłos” w Olkuszu,
 • 1 wniosek dla zawodnika który reprezentuje UMKS-PMOS Chrzanów i jest uczniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu zamieszkałego w Olkuszu (wniosek dyrektora szkoły),
 • 1 wniosek dla zawodnika który reprezentuje Jurajski Klub Oyama Karate w Olkuszu i był uczniem Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu zamieszkałym w Olkuszu (wniosek dyrektora szkoły),
 • 5 wniosków dla zawodników i 2 wnioski dla trenerów z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Omega” w Olkuszu,
 • 3 wnioski dla zawodników i 2 wnioski dla trenerów z Powiatowego Centrum Sportów Walki w Olkuszu,
 • 1 wniosek dla osoby wyróżniającej się w dziedzinie sportu – Członka zarządu Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Olkusz wystawiony przez Prezesa Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Olkusz


Komisja powołana przez Zarząd Powiatu zapoznała się ze wszystkimi w/w wnioskami, a następnie przedstawiła Staroście Olkuskiemu kandydatów do nagrody dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Starosta Olkuski po zapoznaniu się z oceną merytoryczną komisji dokonującej weryfikacji wniosków, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Olkuszu, przyznał:

20 nagród pieniężnych dla zawodników-sportowców:

 • Wiktor Starczyński z UMKS-PMOS Chrzanów- akrobatyka sportowa,
 • Weronika Szymonek z UKS „Samuraj Bukowno”- ju jitsu,
 • Aleksander Zając z UKS „Samuraj Bukowno”- ju jitsu,
 • Klaudia Cieślik z UKS „Judo” Wolbrom - judo,
 • Aleksandra Kaleta z UKS „Judo” Wolbrom - judo,
 • Anna Kaleta z UKS „Judo” Wolbrom - judo,
 • Marta Kuraś z UKS „Judo” Wolbrom - judo,
 • Anna Paś z UKS „Judo” Wolbrom - judo,
 • Emilia Kowal z UKS „Omega” Olkusz - pływanie,
 • Natalia Kozłowska z UKS „Judo” Wolbrom – judo,
 • Anna Szatan z UKS „Judo” Wolbrom – judo,
 • Aleksandra Szatan z UKS „Judo” Wolbrom – judo,
 • Wiktoria Maj z LKS „Kłos” Olkusz – modelarstwo,
 • Kamil Wichary z LKS „Kłos” Olkusz – lekkoatletyka,
 • Mateusz Maj z LKS „Kłos” Olkusz – modelarstwo,
 • Kinga Maj-Kopciuch z LKS „Kłos” Olkusz – modelarstwo,
 • Amelia Dessauer z UKS „Korona”- akrobatyka sportowa,
 • Helena Jarosz z UKS „Omega” Olkusz – pływanie,
 • Julia Janik z UKS „Omega” Olkusz – pływanie,
 • Oskar Janawa z JKOK w Olkuszu – oyama karate


2 nagrody pieniężne dla trenerów:

 • Pan Zbigniew Biały z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Samuraj” Bukowno,
 • Pan Jerzy Borzęcki z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Omega” Olkusz,


Nagrody dla sportowców i trenerów wręczył Starosta Olkuski – Paweł Piasny wraz z Przewodniczącym Komisji Rady Powiatu ds. Edukacji, Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki Panem Robertem Herzykiem w obecności Waldemara Mendaka - Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. Laureaci oprócz nagród pieniężnych otrzymali dyplomy.

 
powrót do listy