next
pause
play
prev

Aktualności

22.06.2018

Po XXXVI sesji Rady Powiatu

XXXVI sesja Rady Powiatu w Olkuszu odbyła się w środę 20 czerwca 2018 r. Głównym punktem obrad było udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania zeszłorocznego budżetu.
Radni rozpatrzyli sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2017 rok. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2017 została przyjęta jednomyślnie.
Jednomyślnie przyjęto również uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olkuszu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2017.
Z porządku obrad została wycofana uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi oraz odcinków dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Gminy Olkusz, poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako dróg publicznych. W jej miejsce wprowadzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Olkuszu przy ul. Polnej 8.
Wszystkie uchwały zostały przez Radnych przyjęte. Oprócz w/w było to uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018r.; wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego; zaciągnięcia przez Powiat Olkuski kredytu bankowego długoterminowego; przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Olkuskim”; przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w 2017 roku wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektami pracy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 28.01.2018r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olkuski. Przyjęto również sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.

powrót do listy

Kalendarium

Luty 2019
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Nd
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
wszystkie wydarzenia