next
pause
play
prev

Aktualności

11.02.2021

PO XXIV SESJI RADY POWIATU

Podczas obrad XXIV sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 10.02.2021 r. podjęto następujące uchwały:

1. Uchwała nr XXIV/213/2021 z 10.02.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2021 rok.
2. Uchwała nr XXIV/214/2021 z 10.02.2021r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
3. Uchwała nr XXIV/215/2021 z 10.02.2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na terenie Powiatu Olkuskiego na lata 2021-2023.
4. Uchwała nr XXIV/216/2021 z 10.02.2021r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2020 roku.
 
powrót do listy