next
pause
play
prev

Aktualności

01.12.2020

Po XXII Sesji Rady Powiatu


30 listopada, w trybie zdalnym, odbyła się XXII sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Podczas obrad rada podjęła następujące uchwały: 1. Uchwałę nr XXII/192/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2020 rok.
 2. Uchwałę nr XXII/193/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 3. Uchwałę nr XXII/194/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2020 rok.
 4. Uchwałę nr XXII/195/2020 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań w 2020 roku.
 5. Uchwałę nr XXII/196/2020 w sprawie przekształcenia Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Olkuszu w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze, nadania im statutów oraz ich wspólnej obsługi administracyjnej i organizacyjnej.
 6. Uchwałę nr XXII/197/2020 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
 7. Uchwałę nr XXII/198/2020 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 8. Uchwałę nr XXII/199/2020 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, odcinaka drogi położonego na terenie Gminy Wolbrom, w skład której wchodzi ciąg ulic: Nowa, Mariacka, Miechowska, stanowiącego poprzednio odcinek drogi wojewódzkiej numer 783.
 9. Uchwałę nr XXII/200/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Olkuszu.
 10. Uchwałę nr XXII/201/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności i wyników kontroli zleconych przez Radę Powiatu w Olkuszu w 2020 roku.
 11. Uchwałę nr XXII/202/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 12. Zapoznała się z informacją na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych Staroście Olkuskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu w Olkuszu, Wojewodzie Małopolskiemu.
powrót do listy