next
pause
play
prev

Aktualności

24.09.2020

PO XXI SESJI RADY POWIATU

23 września, w trybie zdalnym, odbyła się XXI sesja Rady Powiatu w Olkuszu.
Podczas obrad rada:

1. Zapoznała się z rocznymi sprawozdaniami z działań podejmowanych na terenie Powiatu Olkuskiego w 2019 roku z zakresu nadzoru wodnego na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny: w Olkuszu, w Proszowicach, w Katowicach, w Koniecpolu.
2. Zapoznała się z Informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r.
3. Zapoznała się Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020r.
4. Podjęła Uchwałę nr XXI/187/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2020 rok.
5. Podjęła Uchwałę nr XXI/188/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego.
6. Podjęła Uchwałę nr XXI/189/2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XV/140/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 18.12.2019r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art.70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
7. Podjęła Uchwałę nr XXI/190/2020 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu za pierwsze półrocze 2020r.
8. Podjęła Uchwałę nr XXI/191/2020 w sprawie przejęcia ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 94 w miejscowości Bolesław.
Porządek obrad został rozszerzony o przedstawienie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu Panią Agatę Knapik aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu olkuskiego.


 
powrót do listy