next
pause
play
prev

Aktualności

28.11.2019

Po XIV Sesji Rady Powiatu

27 listopada odbyła się XIV sesja Rady Powiatu w Olkuszu. Zachęcamy do zapoznania się z listą podjętych uchwał.

Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 27.11.2019r.

1. Uchwała nr XIV/127/2019 z 27.11.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 rok.
2. Uchwała nr XIV/128/2019 z 27.11.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego.
3. Uchwała nr XIV/129/2019 z 27.11.2019r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
4. Uchwała nr XIV/130/2019 z 27.11.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony części nieruchomości stanowiącej własność powiatu.
5. Uchwała nr XIV/131/2019 z 27.11.2019r. w sprawie powierzenia Gminie Olkusz zadania w zakresie prowadzenia stołówki szkolnej.
6. Uchwała nr XIV/132/2019 z 27.11.2019r. w sprawie zmiany składu stałych Komisji Rady Powiatu w Olkuszu.


 
powrót do listy