next
pause
play
prev

Aktualności

04.11.2019

Po XII sesji Rady Powiatu w Olkuszu

W środę 30.10.2019r. odbyła się XII sesja Rady Powiatu w Olkuszu. Na posiedzeniu Rada przyjęła następujące uchwały:

1. Uchwała nr XII/116/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30.10.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 rok.
2. Uchwała XII/117/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30.10.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego.
3. Uchwała XII/118/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30.10.2019r. w sprawie udzielenia dotacji dla Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. w Olkuszu na zakup śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem „C”.
4. Uchwała XII/119/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30.10.2019r. w sprawie udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zedermanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olkuskiego w 2019r. na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.
5. Uchwała nr XII/120/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30.10.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 rok.
6. Uchwała nr XII/121/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30.10.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 27.03.2019r. w sprawie podziału środków PFRON przyznanych na realizację zadań w roku 2019.
7. Uchwała nr XII/122/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30.10.2019r. w sprawie likwidacji Fundacji „Bezpieczny Powiat Olkuski”.
8. Uchwała nr XII/123/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30.10.2019r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
9. Uchwała nr XII/124/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30.10.2019r. w sprawie wspierania i finansowania rozwoju sportu.
10. Uchwała nr XII/125/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30.10.2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/135/2011 z dnia 21.12.2011r. Rady Powiatu w Olkuszu dotyczącej diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu w Olkuszu.
11. Uchwała nr XII/126/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30.10.2019r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
powrót do listy