next
pause
play
prev

Aktualności

11.07.2019

Po X sesji Rady Powiatu

W środę 10 lipca 2019 r. odbyła się X sesja Rady Powiatu w Olkuszu. Na posiedzeniu Rada przyjęła następujące uchwały:

1. Uchwała Nr X/84/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10.07.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.

2. Uchwała Nr X/85/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10.07.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego.

3. Uchwała Nr X/86/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10.07.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

4. Uchwała Nr X/87/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10.07.2019 r. w sprawie odwołania delegata – przedstawiciela Powiatu Olkuskiego do reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski.

5. Uchwała X/88/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10.07.2019 r. w sprawie wyboru delegata – przedstawiciela Powiatu Olkuskiego do reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski.

6. Uchwała Nr X/89/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10.07.2019 r. w sprawie odwołania delegata Powiatu Olkuskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

7. Uchwała Nr X/90/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10.07.2019 r. w sprawie desygnowania delegata Powiatu Olkuskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

8. Uchwała Nr X/91/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10.07.2019 r. w sprawie zmiany statutu Fundacji „Bezpieczny Powiat Olkuski”.
powrót do listy