next
pause
play
prev

Aktualności

12.11.2019

O możliwości zgłaszania kandydatów do PSR ds. Osób Niepełnosprawnych w Olkuszu

OGŁOSZENIE nr 1/2019
z dnia 07.11.2019 r.


Starosta Olkuski na podstawie art. 44 b ust. 1 i art. 44 c ust. 2 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. nr 62, poz. 560 z późn. zm.) informuję, o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Olkuszu w terminie do 07.12.2019 r.
powrót do listy