next
pause
play
prev

Aktualności

24.03.2020

NOWE WYTYCZNE W WALCE Z KORONAWIRUSEM


WYTYCZNE WPROWADZONE W CELU DALSZEGO OGRANICZENIA ŹRÓDEŁ ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

Ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się

Obostrzenie nie dotyczy:
  • Dojazdu do pracy. Pracownicy, właściciele firm, prowadzący gospodarstwa rolne mają prawo dojechać do miejsca swojej pracy. Mogą również przemieszczać się w celu zakupu towarów i usług związanych z działalnością zawodową.
  • Wolontariatu na rzecz walki z koronawirusem. Osoby zaangażowane w walkę z epidemią, wspomagające osoby potrzebujące, które nie powinny wychodzić z domu i/lub przebywające na kwarantannie, mogą przemieszczać się w ramach tej działalności.
  • Załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Możliwe jest przemieszczanie się w celu dokonania niezbędnych zakupów, wykupu lekarstw, wizyty u lekarza, opieki nad bliskimi lub spaceru z psem.

Uwaga! Przemieszczać można się jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Ograniczenia liczby pasażerów w transporcie publicznym

Jedynie połowa miejsc siedzących w pojeździe będącym środkiem transportu publicznego/zbiorowego może być zajęta.

Zakaz zgromadzeń

Obowiązuje zakaz zgromadzeń, spotkań, imprez oraz zebrań. Zakaz dotyczy również zgromadzeń religijnych. Wyjątkiem są obrzędy religijne (np. pogrzeby), w których uczestniczy nie więcej niż 5 osób (nie wliczając osób sprawujących posługę).

Dotychczasowe ograniczenia
Bez zmian pozostają ograniczenia w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Powracających z zagranicy obowiązuje 14-dniowa kwarantanna.
 
powrót do listy