next
pause
play
prev

Aktualności

06.09.2019

Nagrody Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu wręczone!

6 września 2019 r., gościnnie w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu, Starosta Olkuski wręczył nagrody w dziedzinie sportu za 2018 rok.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu (zał. do Uchwały Nr VI/ 47/ 2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015r.) składa się w terminie do 31 stycznia każdego roku.

W dniu 25.06.2019 roku Komisja zapoznała się z wnioskami dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
Wpłynęło w terminie 38 wniosków, w tym:

 - 8 wniosków dla zawodników i 1 wniosek dla trenera z Uczniowskiego Klubu Sportowego ‘Samuraj Bukowno” w Bukownie,

- 2 wnioski dla zawodników i 2 wnioski dla trenerów z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” w Olkuszu,

- 7 wniosków dla zawodników z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Judo Wolbrom”
w Wolbromiu (brak wniosku dla trenera),

- 8 wniosków dla zawodników (w tym 1 jest zawodnikiem i trenerem) 2 wnioski dla trenerów z Ludowego Klubu Sportowego ‘Kłos” w Olkuszu,

- 1 wniosek dla zawodnika, który reprezentuje UMKS-PMOS Chrzanów i jest uczniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu i zamieszkałego w Olkuszu (wniosek dyrektora szkoły),

- 8 wniosków dla zawodników i 1 wniosek dla trenera z Uczniowskiego Klubu Sportowego „OMEGA” w Olkuszu,

- 2 wnioski dla zawodników i 1 wniosek dla trenera z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Alfa” w Bukownie,

- 2 wnioski dla 2 drużyn (17 zawodniczek) i 1 wniosek dla trenera Stowarzyszenia piłki Ręcznej Olkusz,Starosta Olkuski po zapoznaniu się z oceną merytoryczną komisji dokonującej weryfikacji wniosków, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Olkuszu, przyznał:

35 nagród pieniężnych dla zawodników-sportowców:

- Aleksandra Kaleta z UKS Judo Wolbrom-judo,

- Wiktor Starczyński z UMKS-PMOS Chrzanów- akrobatyka sportowa,

- Kinga Maj-Kopciuch z LKS „Kłos” Olkusz-modelarstwo,

- Mateusz Maj z LKS „Kłos” Olkusz-modelarstwo,

- Anna Kaleta z UKS Judo Wolbrom-judo,

- Marta Kuraś z UKS Judo Wolbrom-judo,

- Natalia Kozłowska z UKS Judo Wolbrom-judo,

- Weronika Szymonek z UKS „Samuraj” Bukowno-ju-jitsu,

- Dominik Król z UKS Judo Wolbrom-judo,

- Amelia Dessauer z UKS „Korona”- akrobatyka sportowa,

- Alan Motyka z UKS „Korona”- akrobatyka sportowa,

- Patrycja Łaksa z UKS „Samuraj” Bukowno-ju-jitsu,

- Natalia Kopciuch z LKS „Kłos” Olkusz-modelarstwo,

- Wiktoria Maj z LKS „Kłos” Olkusz-modelarstwo,

- Jakub Substelny z UKS Judo Wolbrom-judo,

- Patryk Smentek z UKS „Samuraj” Bukowno-ju-jitsu,

- Zofia Barbara Grzanka z UKS „Samuraj” Bukowno-ju-jitsu,

- Damian Miłowicki z UKS „Samuraj” Bukowno-ju-jitsu,

- Bartosz Hazy z UKS „Samuraj” Bukowno-ju-jitsu,

- Oskar Kulawik z UKS „Samuraj” Bukowno-ju-jitsu,

- Jan Gil z UKS „Samuraj” Bukowno-ju-jitsu,

- Klaudia Cieślik z UKS Judo Wolbrom-judo,

- Julia Jesień z SPR Olkusz-piłka ręczna,

- Natalia Kolonko z SPR Olkusz-piłka ręczna,

- Julia Mrozowska z SPR Olkusz-piłka ręczna,

- Wiktoria Sidor z SPR Olkusz-piłka ręczna,

- Magdalena Sroka z SPR Olkusz-piłka ręczna,

- Klaudia Zub z SPR Olkusz-piłka ręczna,

- Aleksander Kuś z UKS „Alfa” Bukowno - pływanie,

- Katarzyna Jeleń z UKS „Alfa” Bukowno - pływanie,

- Vanessa Nowak z SPR Olkusz-piłka ręczna,

- Aleksandra Zub z SPR Olkusz-piłka ręczna,

- Ewa Sierka z SPR Olkusz-piłka ręczna,

- Jakub Kluczewski z UKS „Omega” Olkusz-pływanie,

- Igor Soborski z UKS „Omega” Olkusz-pływanie

2 nagrody pieniężne dla trenerów:

- Zbigniew Biały z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Samuraj” Bukowno,

- Czesław Łaksa z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Judo” Wolbrom przyznana
z inicjatywy Starosty Olkuskiego na podstawie § 5 pkt 1 Regulaminu przyznawania nagród
i wyróżnień Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu.

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców i trenerów wręczył Starosta Olkuski- Bogumił Sobczyk oraz Przewodniczący Komisji ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej
i Turystyki – Rafał Solecki w obecności Waldemara Mendaka- Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
powrót do listy