next
pause
play
prev

Aktualności

25.10.2018

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”.

KRYTERIA OGÓLNE:
W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;
2. w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
3. korzystają w pełni z praw publicznych.
Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1.

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć pocztą tradycyjną, mailem lub osobiście do Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu, ul. A. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2018 r.

Starosta Olkuski zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyłonienia kandydatów spośród organizacji pozarządowych z uwzględnieniem zasady reprezentatywności, aktywnej współpracy z Powiatem Olkuskim oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania komisji konkursowej.

 
powrót do listy

Kalendarium

Czerwiec 2019
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Nd
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
wszystkie wydarzenia