next
pause
play
prev

Aktualności

22.03.2020

KOMUNIKAT


SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POWIECE OLKUSKIM ZWIĄZANA
Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NOWEGO KORONAWIRUSA SARS-COV-2


Na dzień 22 marca 2020 roku, godz. 12:00 u żadnego z pacjentów hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Nowego Szpitala w Olkuszu, nie potwierdzono wystąpienia choroby COVID-19.


Wszystkie wykonane dotychczas wyniki badań w kierunku SARS-CoV-2 są ujemne.

 
  • Aktualnie w trakcie hospitalizacji w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym w Nowym Szpitalu w Olkuszu znajduje się: 5 pacjentów (w tym 2 osoby spoza powiatu olkuskiego)
  • Liczba osób objętych kwarantanną - decyzja PPIS: 62 osób
  • Liczba osób objętych kwarantanną domową „graniczną”: 106 osób
  • Liczba osób objętych kwarantanną „instytucjonalną”: 2 osoby
  • Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 86 osób
  • Nadzór epidemiologiczny zakończono u: 27 osób

Bogumił Sobczyk
Starosta Olkuski 
powrót do listy