next
pause
play
prev

Aktualności

20.03.2020

KOMUNIKAT


SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POWIECE OLKUSKIM ZWIĄZANA
Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NOWEGO KORONAWIRUSA SARS-COV-2


Na dzień 20 marca 2020 roku, godz. 12:00 u żadnego z pacjentów hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Nowego Szpitala w Olkuszu, nie potwierdzono wystąpienia choroby COVID-19.


Wszystkie wykonane dotychczas wyniki badań w kierunku SARS-CoV-2 są ujemne.• Aktualnie w trakcie hospitalizacji w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym w Nowym Szpitalu w Olkuszu
   znajduje się: 4 pacjentów (w tym 3 osoby spoza powiatu olkuskiego)
• Ilość osób objętych kwarantanną - decyzja PPIS: 91 osób
• Ilość osób objętych kwarantanną domową „graniczną”: 94 osoby
• Ilość osób objętych kwarantanną „instytucjonalną”: 1 osoba
• Ponadto nadzorem epidemiologicznym objętych: 78 osób
• Nadzór epidemiologiczny zakończono u: 27 osób

Bogumił Sobczyk
Starosta Olkuski 
powrót do listy