next
pause
play
prev

Aktualności

26.03.2020

KOMUNIKAT

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POWIECE OLKUSKIM ZWIĄZANA
Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NOWEGO KORONAWIRUSA SARS-COV-2


Na dzień 26 marca 2020 roku, godz. 12:00 u żadnego z pacjentów hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Nowego Szpitala w Olkuszu, nie potwierdzono wystąpienia choroby COVID-19.

Wszystkie wykonane dotychczas wyniki badań w kierunku SARS-CoV-2 są ujemne.


Aktualnie w trakcie hospitalizacji w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym w Nowym Szpitalu w Olkuszu znajduje się: 8 pacjentów (w tym 2 spoza powiatu olkuskiego)
Liczba osób objętych kwarantanną - decyzja PPIS: 71
Liczba osób objętych kwarantanną domową „graniczną”: 171
Liczba osób objętych kwarantanną „instytucjonalną (zbiorową)”: 4
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 105
Nadzór epidemiologiczny zakończono u: 34

Bogumił Sobczyk
Starosta Olkuski 
powrót do listy