next
pause
play
prev

Aktualności

27.03.2020

KOMUNIKAT

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POWIECE OLKUSKIM ZWIĄZANA
Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NOWEGO KORONAWIRUSA SARS-COV-2


Na dzień 27 marca 2020 roku, godz. 12:00 u żadnego z pacjentów hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Nowego Szpitala w Olkuszu, nie potwierdzono wystąpienia choroby COVID-19.
 

Wszystkie wykonane dotychczas wyniki badań w kierunku SARS-CoV-2 są ujemne.Aktualnie w trakcie hospitalizacji w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym w Nowym Szpitalu w Olkuszu znajduje się: 5 pacjentów 
Liczba osób objętych kwarantanną - decyzja PPIS: 72
Liczba osób objętych kwarantanną domową „graniczną”: 192
Liczba osób objętych kwarantanną „instytucjonalną (zbiorową)”: 5
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 95
Nadzór epidemiologiczny zakończono u: 46

Dotychczas na terenie Powiatu Olkuskiego wykonano 43 testy u pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.
 

Bogumił Sobczyk
Starosta Olkuski  
powrót do listy