next
pause
play
prev

Aktualności

24.03.2020

KOMUNIKAT

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POWIECE OLKUSKIM ZWIĄZANA
Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NOWEGO KORONAWIRUSA SARS-COV-2


Na dzień 24 marca 2020 roku, godz. 12:00 u żadnego z pacjentów hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Nowego Szpitala w Olkuszu, nie potwierdzono wystąpienia choroby COVID-19.

Wszystkie wykonane dotychczas wyniki badań w kierunku SARS-CoV-2 są ujemne.


 

Aktualnie w trakcie hospitalizacji w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym w Nowym Szpitalu w Olkuszu znajduje się: 4 pacjentów (w tym 2 spoza powiatu olkuskiego)
Liczba osób objętych kwarantanną - decyzja PPIS: 73 osoby
Liczba osób objętych kwarantanną domową „graniczną”: 153 osoby
Liczba osób objętych kwarantanną „instytucjonalną (zbiorową)”: 4 osoby
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 94 osoby
Nadzór epidemiologiczny zakończono u: 29 osób

Bogumił Sobczyk
Starosta Olkuski  

powrót do listy