next
pause
play
prev

Aktualności

17.04.2019

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jaroszowcu, składającej się z działek nr 39/4 o pow. 0,2113 ha i nr 40 o pow. 1,7244 ha, objętej księgą wieczystą KR1O/00044108/1 wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej składnika budowlanego w postaci ogrodzenia, przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Olkuszu w dniu 05.04.2019 roku o godz. 10:00. Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w Jaroszowcu, składająca się z działek nr 39/4 o pow. 0,2113 ha i nr 40 o pow. 1,7244 ha, objęta księgą wieczystą KR1O/00044108/1 wraz z usytuowanym na niej składnikiem budowlanego w postaci ogrodzenia.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 790.000,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 797.900,00 zł
Nabywca nieruchomości: Saint Gobain Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Szklanych Domów 1.
Olkusz, dnia 15.04.2019 roku
 
Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Agnieszka Dziurowicz 
powrót do listy