next
pause
play
prev

Aktualności

27.03.2020

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OLKUSKIEGO


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OLKUSKIEGOOlkusz, dn. 27.03.2020 r.


Szanowni Mieszkańcy!

W związku z obowiązującym na obszarze kraju stanem epidemii chciałbym Państwa poinformować i zapewnić, że w celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wspólnie z odpowiednimi służbami wykonuję niezwłocznie wszystkie zadania wynikające z właściwych ustaw oraz „Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii”. Jestem w stałym kontakcie ze służbami Wojewody Małopolskiego, z Nowym Szpitalem w Olkuszu, służbami ratunkowymi oraz z włodarzami gmin powiatu olkuskiego.

Wspólnie z Powiatowym Pełnomocnikiem kierującym Zespołem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu niezwłocznie realizujemy wszystkie polecenia Wojewody Małopolskiego. 19 marca br. uruchomiłem obiekt kwarantanny stacjonarnej dla mieszkańców naszego powiatu, którzy nie posiadają warunków do odbycia kwarantanny domowej.

Na bieżąco dokonuję zakupów niezbędnego wyposażenia, środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości i dezynfekcji na potrzeby służb medycznych, sanitarnych, porządkowych i powiatowych. Na chwilę obecną łączna wartość środków finansowych zaangażowanych przez powiat olkuski na walkę z epidemią wynosi 108.951,62 PLN. W tym celu Zarząd Powiatu w Olkuszu odpowiednimi uchwałami uruchomił środki finansowe z rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w powiecie olkuskim.

W szczególny sposób należy docenić wysiłek całego personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz pracowników obsługi. To oni każdego dnia wykonują z zaangażowaniem ogromną pracę. Ich poświęcenie zasługuje na najwyższy szacunek i podziw. W tym wyjątkowym dla nas okresie swoją ciężką i odpowiedzialną pracą służą nam służby sanitarne i porządkowe, które pozostają w pełnej gotowości by pomagać osobom kwarantannowanym, starszym i samotnym.

Warty podkreślenia jest fakt porozumienia i zgody między włodarzami gmin powiatu olkuskiego oraz współdziałanie z powiatem w czasie epidemii. Cyklicznie odbywamy wideokonferencje i na bieżąco ustalamy kierunki działań, by zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców. Planujemy również wspólną akcję wyposażenia w środki ochrony indywidualnej pracowników Nowego Szpitala w Olkuszu.

Mając na uwadze jak ważna jest między nami teraz solidarność i wzajemna współpraca, jestem pełen uznania dla przedsiębiorców i osób prywatnych, które bezinteresownie niosą pomoc by wspomóc bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego powiatu.

Kieruję słowa podziękowania dla: Pani Aleksandry Woszczek – właściciela Apteki przy ul. 1000-lecia 17 w Olkuszu, Pana Bogusława Ochaba – prezesa zarządu „ZGH Bolesław” w Bukownie, Pana Artura Pielaka – prezesa zarządu „Velvet Care”, Pana Huberta Kardasza – prezesa firmy INTERMAG w Olkuszu, Pana Józefa Mazura – prezesa zarządu Zakładów Kablowych BITNER Sp. z o.o. w Trzyciążu za konkretną i wymierną pomoc dla służb medycznych, sanitarnych, porządkowych i powiatowych.

Zagrożenie związane z epidemią koronawirusa jest realne i nie można go lekceważyć. Jednak kluczowa informacja jest taka, że do chwili obecnej na terenie powiatu olkuskiego nie stwierdzono żadnego przypadku koronawirusa. Wszystkie wyniki badań w tym kierunku są ujemne.

Proszę Państwa, aby na bieżąco śledzić komunikaty zamieszczane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu i nie opierać swojej wiedzy na nierzetelnych źródłach. Mimo wiosennej aury i ograniczonych pokładów cierpliwości proszę Was o pozostanie w domach i stosowanie się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych.

Pozostaję z Państwem w kontakcie.

Dziękuję wszystkim za zrozumienie i cierpliwość,
za dobre słowo i za uśmiech.


Z pozdrowieniem,

Bogumił Sobczyk
Starosta Olkuski

powrót do listy