next
pause
play
prev

Aktualności

06.12.2019

Apel do mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Apel do mieszkańców Powiatu Olkuskiego


W związku z występowaniem dużej ilości dzikich zwierząt na terenach wiejskich i obrzeżach miejskich


APELUJEMY


o niedokarmianie dzikich zwierząt, jak również kompostowanie odpadów organicznych (resztek pożywienia, obierek, skoszonej trawy itp.) wyłącznie w zamkniętych ogrodach i zamykanych pojemnikach czy kontenerach.

Dokarmianie zwierząt powoduje, iż przestają one poszukiwać pożywienia w ich naturalnym środowisku, poszerzają swoje terytorium podchodząc do naszych domostw w coraz liczniejszych stadach, wyrządzając olbrzymie szkody w przydomowych ogródkach, sadach i polach uprawnych.

Takie zachowania przyczyniają się również do rozwoju chorób zakaźnych, a szczególnie niebezpiecznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), który jest szczególnie niebezpieczny i występuje u dzików.

Poszukujące pożywienia zwierzęta przechodzące przez drogi stanowią poważne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, jak również dla nich samych – tracąc życie w wyniku wypadków.

W związku z powyższym prosimy o stosowanie się do w/w zasad. 
powrót do listy