next
pause
play
prev

Aktualności

19.03.2021

XXV Sesja Rady Powiatu

Z uwagi na tryb zdalny sesji, jawność obrad zostanie zapewniona poprzez jej transmisję za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Wszyscy zainteresowani mogą uzyskać dostęp do transmisji internetowej na stronie internetowej www.sp.olkusz.pl.

 

Porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu w Olkuszu 24.03.2021 r. (środa) o godz. 15.00

1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
4.    Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań w 2021 roku.
5.    Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu.
6.    Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Wnioski i oświadczenia radnych.
9.    Sprawy bieżące.
10.  Zakończenie XXV sesji.
powrót do listy