next
pause
play
prev

Aktualności

05.02.2021

XXIV Sesja Rady Powiatu

Porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu w Olkuszu 10.02.2021 r. (środa) o godz. 15.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
 4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2021 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na terenie Powiatu Olkuskiego na lata 2021-2023.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2020 roku.
 8. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zakończenie XXIV sesji.
powrót do listy