next
pause
play
prev

Aktualności

25.06.2020

Starosta i Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania

Na wczorajszej sesji Rady Powiatu w Olkuszu odbyły się głosowania nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2019. Głosowania te zostały poprzedzone debatą nad raportem o stanie Powiatu Olkuskiego za rok 2019. W przygotowanym dokumencie znalazły się szczegółowe informacje dotyczące zadań publicznych powiatu realizowanych zarówno przez Starostwo Powiatowe jak i przez powiatowe jednostki organizacyjne. Radni zatwierdzili również sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2019 rok. Po przeprowadzonej debacie radni udzielili Staroście i Zarządowi Powiatu wotum zaufania (stosunkiem głosów 16 – za, 5 – przeciw) oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2019 (stosunkiem głosów 16 – za, przy 5 – wstrzymujących się). W głosowaniach nie brało udziału 2 radnych.

Zarząd Powiatu w Olkuszu w składzie: Bogumił Sobczyk – Starosta, Krystyna Kowalewska – Wicestarosta, Paulina Polak – Członek Zarządu, Krzysztof Dąbrowski – Członek Zarządu oraz Piotr Gamrot – Członek Zarządu dziękuje Radnym Rady Powiatu w Olkuszu za udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2019. Wczorajsza aprobata dla Zarządu jest wyrazem tego, że większość radnych darzy nas zaufaniem i ze zrozumieniem podchodzi do podejmowanych przez nas decyzji. Obecny Zarząd Powiatu jest przestrzenią do dyskusji, wymiany zdań, ścierania się opinii, ale w sposób rzeczowy, pozbawiony przekonania o jedynej słusznej racji oraz monopolu na wiedzę i władzę. Zapewniam Państwa, że będziemy sukcesywnie i z zaangażowaniem pracować dla dobra Powiatu i jego Mieszkańców – komentuje Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk.

powrót do listy