next
pause
play
prev

Aktualności

26.06.2020

Rozdanie nagród Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu


W dniu 26 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olkuszu odbyło się uroczyste wręczenie nagród Starosty  Olkuskiego w dziedzinie sportu za 2019 rok.
Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu (zał. do Uchwały Nr VI/ 47/ 2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015r.) składa się w terminie do 31 stycznia każdego roku.

W dniu 03.06.2020 roku Komisja zapoznała się z wnioskami dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
Wpłynęło w terminie 54 wnioski z których wynika, że było 66 kandydatów ubiegających się
o nagrodę i wyróżnienia Starosty Olkuskiego, w tym:
- 58 zawodników-sportowców,
- 8 trenerów

Starosta Olkuski po zapoznaniu się z oceną merytoryczną komisji dokonującej weryfikacji wniosków, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Olkuszu, przyznał:

8 nagród pieniężnych dla zawodników-sportowców:
- Dominika Hennig z LKS „Kłos” Olkusz- wushu,
- Natalia Kopciuch z LKS „Kłos” Olkusz- modelowanie,
- Natalia Kurek z UKS „Samuraj Bukowno” – ju jitsu,
- Amelia Dessauer z UKS „Korona” - akrobatyka,
- Vanessa Nowak z SPR Olkusz – piłka ręczna,
- Emilia Januszek z SPR Olkusz – piłka ręczna,
- Helena Jarosz z UKS „Omega” Olkusz – pływanie,,
- Marcelina Szumera – trójbój siłowy, przyznana z inicjatywy Starosty Olkuskiego na podstawie § 5 pkt 1 Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu.

3 nagrody pieniężne dla trenerów:
- Zbigniew Biały z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Samuraj” Bukowno,
- Marcin Ledeman z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Samuraj” Bukowno,
- Przemysław Wójcikowski z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Omega” Olkusz przyznana  z inicjatywy Starosty Olkuskiego na podstawie § 5 pkt 1 Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu.


Nagrody i wyróżnienia dla sportowców i trenerów wręczył Starosta Olkuski- Bogumił Sobczyk oraz Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej - Waldemar Mendak w obecności Iwony Piekoszewskiej - pracownika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. Laureaci oprócz nagród pieniężnych otrzymali również dyplomy.

 
powrót do listy