next
pause
play
prev

Aktualności

30.01.2018

Rejestr podmiotów

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie w związku z utworzeniem dnia 24 stycznia 2018 roku Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) zwraca się z prośbą o przekazanie poniższych informacji przedsiębiorcom i innym zainteresowanym podmiotom.
Podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ww. ustawy zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia do Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 234 ust. 2 i art. 49 ust. 3 ustawy o odpadach). Natomiast podmioty wskazane w art. 51 ust 1 oraz art. 234 ust. 3 ustawy o odpadach zostaną wpisane do rejestru z urzędu w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce wykonania działalności dla podmiotów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 – 5, a ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dla wyszczególnionych w art. 51 ust. 1 pkt 6 oraz art. 234 ust. 3 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 233 ustawy o odpadach, w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru tracą moc decyzje zezwalające na transport odpadów. Podmioty posiadające wspomniane decyzje jak również wpis do rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport, które chcą kontynuować wspomnianą działalność mają obowiązek złożyć w tym terminie wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ww. ustawy. Ponadto, najliczniejszą grupę zobowiązanych do złożenia rzeczonego wniosku są wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. e ww. ustawy. Dodatkowo podmioty, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności wskazanej w art. 50 ust. 1 ww. ustawy są zobowiązane do uzyskania wpisu do rejestru przed jej rozpoczęciem (art. 50 ust. 2 ww. ustawy).
Rejestr dostępny jest na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl. Na podstawie art. 54 i 55 ustawy o odpadach Marszałek Województwa nadaje indywidualny numer rejestrowy, tworzy konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, a następnie zawiadamia podmiot o nadanym numerze, a także o aktywacji konta oraz o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do konta.
Więcej informacji na temat składania wniosków, wpisu do rejestru i wymaganych dodatkowych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej www.malopolska.pl/rejestr.
powrót do listy

Kalendarium

Luty 2019
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Nd
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
wszystkie wydarzenia